Oznámení o zahájení výplaty nominální hodnoty z dluhopisů RENFIN INT. 0,00/22, ISIN CZ0003531261

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 00, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem RENFIN INT. 0,00/22, ISIN CZ0003531261 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu nominální hodnoty z Dluhopisů takto:

Datum výplaty 31.3.2022
Rozhodný den pro výplatu 16.3.2022
Datum ex-jistina 17.3.2022

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu nominální hodnoty z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata nominální hodnoty z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.